Badania molekularne na COVID-19 w INVICTA – dlaczego warto?

Od kilku miesięcy trwa globalna walka z epidemią choroby COVID-19, na którą do tej pory  zachorowało na całym świecie kilkanaście milionów osób. Kluczową rolę w jej rozpoznaniu odgrywają badania laboratoryjne. Obecnie jedyną rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i inne ważne instytucje metodą potwierdzającą rozpoznanie COVID-19 są testy molekularne. Oparte są one na specyficznej odmianie metody PCR, czyli PCR z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (w skrócie RT-PCR).

Dlaczego badania molekularne na COVID-19 w INVICTA?

Choć liczba punktów, w których wykonywane są badania molekularne w kierunku SARS-CoV-2 stale rośnie, to warto wykonać je wyłącznie w doświadczonym i sprawdzonym ośrodku. W Laboratorium INVICTA przeprowadzamy testy RT-PCR z wyjątkową dbałością o bezpieczeństwo procesu oraz jakość i wiarygodność wyniku. Oto 5 powodów by wykonać badania molekularne na COVID-19 właśnie w naszej klinice:

  1. Stawiamy na bezpieczeństwo. W INVICTA opracowaliśmy nasz zestaw pobraniowy, który dezaktywuje wirusa w probówce i jednocześnie utrwala jego RNA. Dzięki temu możemy bezpiecznie pobrać wymaz z gardła i nosa od pacjenta.
  2. Przeprowadzamy szczegółową kontrolę jakości materiału.
    Eliminujemy ryzyko wyników fałszywie ujemnych – w naszym Laboratorium sprawdzamy jakość pobranej próbki. Monitoring obejmuje m.in. kontrolę obecności ludzkiego DNA, w ten sposób weryfikujemy czy materiał został prawidłowo pobrany (jeśli tak się nie stało, to kierujemy pacjentów do ponownego pobrania).
  3. Proces diagnostyki podlega pełnej kontroli. Sprawdzamy czy proces izolacji RNA odbył się w prawidłowy sposób. Wykonujemy to za pomocą oznaczenia kontrolnego RNA w próbce.
  4. Wyjątkową czułość badania molekularnego na COVID-19. Badania molekularne na COVID-19 w INVICTA pozwalają wykryć nawet do dwóch kopii wirusa w próbce. Analizujemy dwa miejsca w genomie specyficzne dla wirusa SARS CoV-2.
  5. Wiarygodność wyniku testu RT-PCR potwierdzona została przez instytucje zewnętrzne. Nasze Laboratorium bierze udział w międzynarodowych kontrolach jakości dla ośrodków testujących w kierunku COVID-19. Wyniki naszych testów zostały potwierdzone przez uznane organizacje, w tym PZH, a stosowane testy posiadają międzynarodowy certyfikat CE IVD.

Pozostałe aktualności