Odpowiednia profilaktyka i badania diagnozujące zakażenie koronawirusem stają się kluczowe w „nowej normalności” związanej z epidemią. Warto dowiedzieć się więcej nt. rodzajów i zastosowania diagnostyki.

Testy genetyczne wykrywające obecność RNA wirusa

  • Badanie wykrywa RNA wirusa SARS CoV-2 w organizmie w danym momencie
  • Materiał do badania pobierany jest z gardła i z nosa za pomocą specjalnej wymazówki
  • Badanie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie obecności wirusa w pobranym materiale
  • Obecnie jest to jedyny test rekomendowany przez WHO jako jako badanie potwierdzające infekcję

Po ok. 5-7 dniach od zakażenia możliwe jest wykrycie RNA wirusa SARS-CoV-2 w badaniu genetycznym. W tym celu stosowana jest metoda rtPCR. Do przeprowadzenia testu potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, znakomicie wyszkoleni diagności oraz odpowiednie odczynniki. Przy zautomatyzowanych procesach badanie w laboratorium wykonywane jest niezwykle sprawnie, a wynik dostępny jest już po 24-36h. Tylko test genetyczny daje jednoznaczny wynik dot. zakażenia koronawirusem. Jest to obecnie jedyny w Polsce rekomendowany sposób potwierdzenia infekcji – także u pacjentów bezobjawowych.

Badania serologiczne wykrywające przeciwciała

  • Badanie pozwala wykryć przeciwciała wytworzone przez organizm w reakcji na zakażenie koronawirusem
  • Materiałem do badania jest krew
  • Wykrywane są przeciwciała w klasie IgM i w klasie IgG
  • W przypadku wykrycia przeciwciał, zaleca się potwierdzenie zakażenia testem genetycznym aby ocenić na jakim etapie rozwoju choroby znajduje się pacjent.

Przeciwciała przeciw wirusowi zazwyczaj pojawiają się we krwi po 5 do 21 dniach od wystąpienia objawów. W pierwszej kolejności produkowane są przeciwciała w klasie IgM. Po kolejnych kilku dniach pojawiają się również przeciwciała w klasie IgG. W przypadku stwierdzenia przeciwciał, wykonywane jest badanie molekularne metodą rtPCR. Jeśli jego wynik jest ujemny, wnioskuje się, że dana osoba przebyła zakażenie.

Testy serologiczne mogą być stosowane jako przesiewowe. Mimo zakażenia, może się okazać, że w momencie wykonania testu, organizm nie zdążył jeszcze wyprodukować przeciwciał. Nie zawsze też wynik jest jednoznaczny. Z tego powodu w przypadku pozytywnego wyniku badań serologicznych zalecane jest potwierdzenie infekcji w badaniu molekularnym.