Dzieci w szkole a COVID-19. Na co zwracać uwagę?

Powrót dzieci do szkół związany jest z przestrzeganiem różnego typu wytycznych, rekomendowanych przez resorty zdrowia, edukacji i nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Zalecane są szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników i uczniów, dezynfekcja, trzymanie dystansu czy noszenie maseczek. Mimo to wielu rodziców obawia się, że ich dziecko zarazi się wirusem SARS-CoV-2. Na co zwrócić uwagę, posyłając dziecko do szkoły w trakcie pandemii?

Dzieci w szkole, a COVID-19

Środki ostrożności w szkołach

Celem wytycznych i zaleceń opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS jest bezpieczna organizacja zajęć szkolnych w warunkach epidemii. Ogólne rekomendacje dotyczą:

  • Dezynfekcji sal przed i po zajęciach oraz częstego ich wietrzenia;
  • Utrzymywania higieny – częstego mycia lub dezynfekcji rąk, zasłaniania nosa i ust podczas kaszlu czy kichania, unikanie dotykania twarzy;
  • Zachowania dystansu społecznego;
  • Stosowania maseczek we wspólnych przestrzeniach, gdzie utrzymanie dystansu nie jest możliwe.

Powyższe środki ostrożności zmniejszają ryzyko infekcji, dlatego rodzice posyłający swoje dzieci do szkoły, powinni zwrócić uwagę na to, czy placówka stosuje się do rekomendacji. Jednocześnie na rodzicach spoczywa obowiązek uświadomienia swoich dzieci odnośnie konieczności stosowania się do wyjątkowych zaleceń.

Szczepienia przeciw COVID-19

Rekomendowane są szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Szczepionka nadal pozostaje najskuteczniejszą formą walki z wirusem i można ją obecnie stosować u dzieci i młodzieży od 12 roku życia. Warto przypomnieć, że wszystkie dzieci w wieku od 12 do 17 lat mają wystawione e-skierowania na szczepienie (preparatami firmy Pfizer lub Moderna). E-skierowanie można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. Szkoły będą proponować rodzicom możliwość zaszczepienia dzieci, najpierw jednak odbędą się spotkania informacyjne, a do samego szczepienia może dojść jedynie za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

Dziecko w szkole a pandemia – o czym muszą pamiętać rodzice?

Wszyscy rodzice muszą mieć świadomość, że do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji i choroby zakaźnej oraz tacy, na których nie nałożono obowiązku kwarantanny. W wielu placówkach podpisuje się w tym zakresie specjalne oświadczenia.

W razie podejrzenia infekcji lub pojawienia się objawów mogących wskazywać na zakażenie COVID-19 (m.in. kaszel, duszności, wysoka gorączka), warto wykonać u dziecka test w kierunku SARS-CoV-2. Do tego czasu lepiej pozostawić dziecko w domu. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy infekcji, poprosi rodzica o odebranie dziecka z placówki.

Jeśli istnieje taka możliwość, warto zapewnić dziecku inny dojazd do szkoły niż komunikacja publiczna. Warto pamiętać, że reżim sanitarny w placówkach dotyczy także opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci. Jedno dziecko może być odprowadzane przez jedną osobę, należy również zadbać o zachowanie dystansu pomiędzy innymi opiekunami oraz noszenie maseczek.

 

Pozostałe aktualności