Medyczne Laboratorium Diagnostyczne INVICTA uruchomiło stacjonarną wersję  punktów do pobrań COVID-19 dla osób indywidualnych.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne INVICTA jest liderem innowacyjnej diagnostyki genetycznej w Polsce już od ponad 15 lat. Dysponuje wysokiej jakości sprzętem. Zespół tworzy 70 osób: ekspertów, naukowców i wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy genetyków z wieloletnim doświadczeniem.

Pogarszające się w Polsce warunki atmosferyczne, niska temperatura, deszcz oraz mocny wiatr skłoniły nas do wprowadzenia zmian w działaniu dotychczasowych punktów pobrań. W miejscach mobilnych namiotów pojawiają się stacjonarne punkty pobrań. Punkty mają dwa wejścia, dzięki temu są systematycznie przewietrzane. Pacjenci podjeżdżają lub przychodzą do punktu pobrań o konkretnej godzinie i czekają na zaproszenie pracownika, ograniczając tym samym ewentualną transmisję wirusa. Następnie przechodzą przez punkt, w którym personel medyczny pobiera wymaz. W punkcie może znajdować się nie więcej niż 1 pacjent. Jeśli pacjent ma np. problemy z poruszaniem się, nasz personel pobiera wymaz przez szybę w samochodzie. Personel medyczny ubrany jest w ochronną odzież, posiada również środki do dezynfekcji. Każdego dnia punkty są myte, po każdym pacjencie dezynfekowane jest również miejsce, w którym pobiera mu się wymazmówi Agnieszka Staniszewska, rzecznik prasowy, kierownik ds. komunikacji i PR INVICTA.

Rejestracja oraz płatność za badanie odbywa się nadal on-line, a  pacjenci w miejscu pobrania wymazu, z gardła i nosa nie spędzają więcej czasu niż w namiotach.

Warunki w punktach, wpływają na komfort pracy oraz bezpieczeństwo samego zestawu pobraniowego, który nie jest narażony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na pewno łatwiej  jest pobrać wymaz w przyjaznych warunkach. Logistycznie wszystko zostało zaplanowane tak aby do minimum ograniczyć kontakt pacjentów. Organizacja systemu pracy jest taka sama jak w namiotach dodaje Agnieszka Staniszewska. 

Wynik jest dostępny on-line po 24-36h. Na życzenie wystawiane jest również zaświadczenie o ujemnym wyniku w języku angielskim. Chęć uzyskania takiego zaświadczenia należy zaznaczyć na etapie rejestracji.

Działanie stacjonarnych punktów pobrań jest powszechną, nie kwestionowaną przez Sanepid praktyką.